Home

TRIPS® - Интегрирана електронна система за разплащане в обществения транспорт

E-mail Print PDF

 

Системата TRIPS® (Integrated Public Transport Identification and Payment System), разработена от фирма КРУС Електроник ООД, е предназначена за автоматизиране на процесите по издаване, регистрация и разпространение на билети и карти за разплащане, увеличаване на събираемостта на таксите за пътуване, улесняване на контрола по събираемостта, генериране на обективна информация за пътнико-потоците и натоварването на превозните средства в обществения селищен и между-селищен транспорт. Системата предлага съвременно и достъпно решение на много от проблемите, натрупвани с години в обществения транспорт, като улеснява както пътниците, така и дейностите на служителите от фирмата, обслужващата обществения транспорт. Натрупаната в резултат на работата на TRIPS системата информация позволява многофакторен анализ на работата на отделните звена в системата на обществения транспорт и оптимизацията им.

Системата TRIPS може да се използва еднакво ефективно и за вътрешен и за междуселищен транспорт, като при едновременното й използване се минимизират разходите по внедряването и експлоатацията й:

1. Не зависи от вида на превозните средства – автобуси, минибуси („маршрутки“), тролейбуси, трамваи, метро и ЖП транспорт. Електронните устройства за издаване на билети и карти имат своите модификации с цел безпроблемно вграждане в различни превозни средства, спирки, автогари, ЖП гари и транспортни центрове.

2. Средствата за разплащане са универсални: хартиените билети за еднократна употреба се издават на спирките или вътре в превозните средства от принтер и лесно могат да се преформатират в зависимост от вида и спецификите на обществения транспорт; Електронните Т-карти са лични и могат да се използват за заплащане и/или абонамент за всички видове обществен транспорт. По тези причини разходите за внедряване и поддръжка на средствата за плащане са много намален: пътниците използват едни и същи карти за различните видове транспорт, разходите за печатане на билети са минимални. Важен фактор е и удобството на пътниците да използват една и съща еднотипна система за плащане в обществения транспорт.

3. Обучението на служителите за работа със системата е облекчено и еднотипно. Контролът на пътниците е засилен и автоматизиран, а събиремостта на средствата за превоз доближава възможния максимум.

4. Интегрираната система TRIPS ще минимизира в голяма степен разходите по поддръжка, техническо обслужване и сервиз, като квалифицираният персонал, извършващ тази дейност може да бъде лесно обучен и пренасочван за работа според необходимостта в различните видове обществен транспорт. Техническите центрове за сервиз и обслужване са общи за населеното място.

5. Интегрираната система TRIPS позволява транспортната схема на общината да е единна, синхронизирани са връзките между различните видове обществен транспорт и се изгражда обща база данни, която в пълна степен отразява картината на транспортните потоци, а детайлния анализ и справки от системата TRIPS диктува необходимите действия за разрешаване на възникващите конфликтни ситуации.

Прочети още...

 

 

Новини

HRONIS - Нов GPS-базиран контролер за точно време и управление на часовникови системи

Изделието HRONIS на КРУС Електроник е нов GPS-базиран контролер за точно време, съвместим с фамилиите ACIDIX/ACSIS, със софтуерен контролен панел и Wi-Fi интерфейс за програмиране и настройка и има автоматична смяна на зимно и лятно часово време. Той има RS485 интерфейс за синхронизация на компютърни системи, контролери за достъп и охрана ACIDIX/ACSIS и вторични електронни часовници, вграден 12/24V линеен интерфейс за сверяване на вторични електромеханични часовници - до 4 линии по 80 часовника на линия, като генерира минутни импулси с програмируема продължителност, има защита на линиите от пренапрежение, претоварване по ток и изключване при разряд на акумулатора. Притежава програмируми изходи за управление на допълнителни устройства-училищни звънци, мелодични сигнали и синтез на говор на кръгъл час, звукови и светлинни аларми по предварително зададено седмично разписание и др.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ...

 
Old Nessebar shines at night

A panoramic tour of the ancient town of Nessebar this summer will be even more pleasant and romantic, because the isthmus connecting the new with the old town is beautified with additional LED lights shining in the dark hours of the day thanks to KRUS Electronics Ltd. This romantic touch on one of the emblems of Nessebar not only focuses on the thin strip of land connecting the peninsula, but also underlines the magnetic charm of the millennial city.

Read more ...

 
Light-information boards showing the number of parking spaces in Nessebar
In early 2009, KRUS Electronics Ltd. was contracted by the municipality of Nessebar to build an integrated system for vehicle access and centralized parking system, covering access to Old Town and the four most loaded parking in the town of Nessebar. The system was implemented successfully and put into operation in early Summer 2009 season.